Welkom Home De Doelstelling Galerie Foto vd maand Contact Techniek Fotoclub Oost Groningen

Al sinds 2007 wordt in “Het Oude Ambt”te Bellingwolde jaarlijks, in de winter-maanden , onder de naam

“Werkgroep Fotografie Groningen”(WFG) een op de praktijk gerichte cursus fotografie voor gevorderde

fotograven gegeven. De cursus bestaat uit 5 practicums (een ochtend of middag), waarbij op locatie enkele

foto-opdrachten dienen te worden uitgevoerd. Elk practicum wordt telkens gevolgd door een avond, waarop

de resultaten worden besproken en van commentaar voorzien. De docent van deze cursus is Marjolein

Spiekerman van Artlife Consultancy.

Om ook buiten het cursus seizoen meer gericht met elkaar met fotograferen bezig te zijn hebben de deel-

nemers van de cursus WFG 2010-2011 in september 2011 besloten “Fotoclub Oost Groningen” op te rich-

ten. Elke tweede dinsdagavond van de maand wordt een clubavond georganiseerd in de Steunstee aan de

Reidersingel in Bellingwolde. Tijdens deze clubavonden bereiden we gezamelijk foto-projecten voor, bekijken

en bespreken we elkaars foto’s en maken we plannen voor exposities en deelname aan foto-wedstrijden etc.

Home